Training
Als trainer in de Zorg werkt Hans Aarssen met teams aan het vergroten van de professionaliteit.
Elk team is uniek maar er zijn binnen een organisatie vaak grote overeenkomsten.
Zijn bijdrage aan het ontwikkelproces van teams is dan ook maatwerk en het beginpunt van een
doorlopend proces van groei.

Alles telt Training verzorgt verschillende in-company trainingen op het gebied van
persoonlijke effectiviteit in het werk. Onderwerpen kunnen onder meer zijn:
  • Visie ontwikkeling
  • Pro-actief werken, denken in mogelijkheden
  • Omgaan met werkdruk
  • Werken met plezier
  • Leiding geven met daadkracht en empathie
  • Teambuilding (communicatie, benutten van aanwezige kwaliteiten)
  • Grenzen stellen en bewaken in het werk
  • Van zorgen voor naar zorgen dat... een cultuur verandering in de zorg
De trainingen zijn interactief. Ze nodigen uit om deel te nemen.
Hierdoor zijn de deelnemers maximaal betrokken en gemotiveerd.
Geen training is hetzelfde; de invulling is toegesneden op de vraag van de opdrachtgever en
de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
Maatwerk, met als doel: vergroten van de kwaliteit van Zorg.
Werkwijze
Wij komen langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek heeft de opdrachtgever
de gelegenheid om wensen kenbaar te maken.Wanneer u zch kunt vinden in ons aanbod ontvangt u
een offerte met uw opleidingsvraag, ons trainingsadvies, de exacte invulling van de training,
de voorgestelde data en de kosten. Na fiattering worden de trainingsdata vastgesteld.

Contact
Training
Training