Intervisie

Intervisie is leren van jezelf, van situaties en van elkaar. Het geeft zorgverleners
de mogelijkheid om samen met collega’s oplossingen te zoeken voor
problemen van alledag. In intervisie geef je elkaar geen pasklare oplossingen maar probeer
je goed te luisteren en stelt vooral vragen.
Intervisie onderscheidt zich van zomaar een gesprek met collega’s. Luisteren en vragen stellen,
samenvatten en doorvragen zonder direct een oordeel te geven is soms moeilijk.
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze respect hebben voor elkaars beleving en visie en zich
durven open te stellen. Intervisie is immers niet debatteren, maar intervisie is leren.
Er is volop ruimte om over allerlei persoonlijke aspecten van het werk te (leren) reflecteren.

Intervisie heeft in essentie een laagdrempelig karakter met een leereffect op de hele organisatie. Waar management de samenwerking niet altijd kan vlottrekken is intervisie een informele, collegiale en niet bedreigende vorm van leren en kan zo een functionele bijdrage leveren.
Bij de samenstelling van de intervisiegroepen kan het een keuze zijn om teams gebruik te laten maken van elkaars kennis visie en ervaring. Het kan eilandvorming opheffen.
Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van intervisie groepen in allerlei werksoorten Intervisie bijeenkomsten vonden doorgaans 1x in de maand plaats en duren gemiddeld 90 minuten (1 case bespreking) of een dagdeel (meerdere cases mogelijk).

Contact
Intervisie