Coaching

Coaching kan aan de orde zijn als:
  • je ondersteuning wilt bij een goede invulling van de (leidinggevende) taken
  • je overbelast bent geraakt en het risico loopt ziek te worden.
  • je te maken hebt met conflicten op het werk in allerlei situaties
  • je het gevoel hebt stil te staan
  • De inspiratie en passie ontbreekt
  • je na een periode van ziekte weer wilt re-integreren
  • je door een reorganisatie / verandering een nieuwe start wilt maken
Een coach kan dienen als klankbord, creatief meedenker, kritische doorvrager of als vertrouwenspersoon.
De coach kan je meer ruimte bieden dan bijvoorbeeld collega’s of leidinggevenden, omdat de coach
geen direct belang heeft bij de door jou ingebrachte thema’s.
Een coachingstraject is één van de mogelijkheden om je werk en je persoonlijk functioneren daarbinnen
opnieuw te bekijken. Het doel van coaching is je te ondersteunen om zo vitaal en geïnspireerd mogelijk
je werk te doen en werk en privé zo nodig in balans te brengen. Het is een vorm van begeleiding waarbij je
wordt aangemoedigd om het beste uit jezelf te halen.
Praktische informatie
De coaching vindt plaats in individuele gesprekken van ongeveer een uur. In het intakegesprek stellen we samen
je doelen vast, evenals de frequentie waarin de gesprekken gaan plaatsvinden. Hierbij is er ook aandacht voor
de afstemming van persoonlijke wensen en de belangen van de organisatie.
Aan het einde van het traject kijken we in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en wat eventuele
vervolgstappen zijn.

Contact
Coaching
Coaching