Training en intervisie
Als trainer in de Zorg werkt Hans Aarssen met teams aan het vergroten van de professionaliteit.
Elk team is uniek maar er zijn binnen een organisatie vaak grote overeenkomsten.
Zijn bijdrage aan het ontwikkelproces van teams is dan ook maatwerk en het beginpunt van een
doorlopend proces van groei.
Klik hier voor meer informatie...
Intervisie is leren van jezelf, van situaties en van elkaar.
Het onderscheidt zich van zomaar een gesprek met collega’s
Intervisie is immers niet debatteren, maar intervisie is leren.
Er is volop ruimte om over allerlei persoonlijke aspecten van het werk te (leren) reflecteren.
Klik hier voor meer informatie...
Een coach kan dienen als klankbord, creatief meedenker, kritische doorvrager of als vertrouwenspersoon.
De coach kan je meer ruimte bieden dan bijvoorbeeld collega’s of leidinggevenden, omdat de coach
geen direct belang heeft bij de door jou ingebrachte thema’s.
Klik hier voor meer informatie...