Kinder- en jeugdtherapie

Gelukkig zijn er veel kinderen en jongeren die lekker in hun vel zitten en die zich harmonieus
ontwikkelen.
Daarnaast zijn er kinderen en jongeren bij wie dat niet zo is. Onzekerheid, faalangst,
minder goede concentratie. Er is nogal eens sprake van druk gedrag waarbij de overdaad aan
prikkels teveel is. Of er kan veelvuldig plotselinge boosheid optreden. Ook zijn er kinderen die
worden gepest of zelf pesten.
Dan zijn er ook nog de stille dromers. Ze manifesteren zich niet echt; laten zich niet zo horen en
zien in de buitenwereld.
Er kan zich in het leven van kinderen en jongeren zoveel voordoen waardoor ze niet lekker in hun vel zitten.
Kinderen komen graag naar Alles telt, waar ze hun kwaliteiten herontdekken en hun zelfgevoel,
hun zelfrespect en hun zelfvertrouwen hervinden, zodat er weer ruimte komt voor plezier en leren.
Werkvormen in de therapie
Kinderen ordenen en ontdekken d.m.v. tekenen, visualisaties, aardingsoefeningen en natuurlijk spel.
Zij leren nieuwe vaardigheden via de oplossingsgerichte methode Kids’Skills.
Ook praten we met elkaar, zijn soms gewoon even stil of maken samen een metaforisch verhaal
Het is wonderbaarlijk om te ontdekken hoe kinderen d.m.v. het sàmen maken van een verhaal hun
eigen probleem benoemen en oplossen in de verhaalvorm.
Wanneer kinderen (nog) geen eigen inbreng hebben bij het maken van het verhaal vraag ik hen simpelweg
of het verhaal dat ik voor hen schrijf klopt.
Ook heel summier en kort kunnen zij aangeven wat voor hen belangrijk is.
Ouders
Ouders willen graag dat het goed gaat met een kind en doen daar veel voor.
Soms helpt dat niet en is er hulp van buitenaf nodig voor een positieve verandering.
Toch slaagt deze hulp van buitenaf alleen als we kunnen samenwerken om een kind heen,
als de verworven inzichten en vaardigheden thuis kunnen worden opgepikt en doorgedragen.
Dat vraagt wat extra positieve inzet van ouders en regelmatig een oudergesprek om af te stemmen.
Healing arts
Waar mogelijk wordt en gewenst wordt het werkproces
ondersteund met de Healing Arts Liquid Light Frequencies.
Remedies van vloeibaar licht die het zelfgenezend vermogen
activeren en je ondersteunen in je eigen kracht te gaan staan.